Aktuálně:6.7.2019 se JUDr. Petra Bílková provdala a začala používat příjmení Slanařová


Poskytujeme komplexní právní služby dle notářského řádu.

  • Uvedeme do souladu s novými právními předpisy účinnými od 1.1.2014 Vaše zakladatelské listiny, společenské smlouvy nebo stanovy a zařídíme všechny potřebné změny na obchodním rejstříku, případně provedeme přímý zápis do obchodního rejstříku,
  • Sepíšeme Vám veřejné listiny o právních úkonech (smlouvy o převodech nemovitostí – kupní, darovací, manželské smlouvy, notářské zápisy umožňující exekuci – přímou vykonatelnost, smlouvy týkající se obchodních společností – zakládání a změny společností, smlouvy o převodu podílů atd.),
  • Osvědčíme právně významné skutečnosti a prohlášení (např. osvědčování valných hromad obchodních společností, osvědčování prohlášení, ověřování podpisů a listin),
  • Přijmeme listiny do úschovy (např. cenné papíry, závěti),
  • Přijmeme peníze a listiny do úschovy za účelem jejich vydání dalším osobám (např. při sepisu kupní smlouvy).

Notářskou činnost vykonává každý notář nestranně a nezávisle za odměnu pevně stanovenou vyhláškou ministerstva spravedlnosti.

Jsme rovněž kontaktním místem CzechPoint a je tak možné v naší notářské kanceláři nejen ověřit podpis nebo listinu, ale i požádat o vydávání ověřeného výstupu z veřejných registrů (výpisy z katastru nemovitostí, z obchodního rejstříku, z Rejstříku trestů, konverze dokumentů atd.).


Přehled o zpracování a ochraně osobních údajů dle GDPR v notářské kanceláři