Notářské služby

Zajistíme Vám sepsání notářských zápisů či jiných listin, případně i dalších dokumentů v rámci komplexního právního servisu (např. provedeme přímý zápis do obchodního rejstříku, popřípadě vyhotovení návrhu na obchodní rejstřík, návrhu na vklad do katastru nemovitostí a veškerých dalších souvisejících listin ve spojitosti se založením či změnou obchodních společností nebo družstev), včetně zajištění všech jednání s příslušným katastrálním úřadem, popř. s obchodním rejstříkem, a to v těchto oblastech:

 • Převody nemovitostí
 • Notářské úschovy
 • Notářský zápis jako podklad pro exekuci
 • Pořízení pro případ smrti
 • Majetkové smlouvy manželů a snoubenců
 • Zástavní smlouvy a Rejstřík zástav
 • Ověřování a osvědčování
 • Obchodní korporace; přímý zápis do obchodního rejstříku
 • Pozůstalost
 • Výpisy z informačních systémů veřejné správy
 • Výhrada práva věřitele dovolat se neúčinnosti právního jednání
 • Nadace a nadační fondy
 • Předběžné prohlášení v očekávání vlastní nezpůsobilosti
 • Společenství vlastníků jednotek
 • Svěřenský fond